OBAVEŠTENJE ZA UPIS U PREDŠKOLSKU USTANOVU „BAMBI“
BAČKA TOPOLA ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU

Obaveštavamo Vas da će upis u predškolsku ustanovu za decu „Bambi“ iz Bačke Topole biti u periodu od 18.04.2023. do 08.05.2023. godine.

Prijem zahteva i dopuna dokumentacije vrši će se u periodu od 18.04.2023. do 08.05.2023. godine.

Upis je obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1.marta 2017. do 28.februara 2018.godine.

Deci koja su do sada već išla u obdanište , automatski se dokumentacija iz prethodne godine prenosi i priznaje kao podnet zahtev u ovogodišnjem upisu.

Deca koja se prvi put upisuju u vaspitno obrazovnu ustanovu, od ove godine prijavljuju se elektronskim putem putem Portala www.euprava.gov.rs , bez dostavljanja dokumentacije, jer se ona automatski pribavljaju iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala www.euprava.gov.rs ,predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima (na Vašem nalogu na Portalu u sandučiću za poštu Vam stigne poruka). Podnošenje zahteva je moguće tek kada bude počeo period upisa, tj. od 18.04.2023.

Prijava elektronskim putem nije moguća za roditelje koji nisu državljani Srbije, pa iz tog razloga molimo roditelje koji nisu državljani Srbije da se za informacije o upisu interesuju na telefone 024/711-148.
Porodice koje imaju pravo na dečiji dodatak (a upisuju dvoje dece u ustanovu), koje imaju pravo na materijalno obezbeđenje – socijalnu pomoć, ili dete ima smetnje u psihofizičkom razvoju, ako prvi put upisuju dete u ustanovu, upis će obaviti elektronskim putem, sa napomenom da će dodatnu dokumentaciju dostaviti naknadno.

Roditelji nove upisane dece imaju i obavezu da ispune formular Opštih podataka o detetu koji je potrebno dostaviti skeniran ili u vidu fotografije na mail ustanove bambi@stcable.net ili dostaviti u prostorije ustanove, a koji je dostupan na sajtu ustanove www.bambi.edu.rs.

Dodatna dokumentacija je potrebna u slučajevima:
-ako dete dobija dečji dodatak(a upisuje se dvoje dece), potrebno je dostaviti rešenje o dečjem dodatku, -ako je u pitanju dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, ili ako detetu bude odložen upis u školu, potrebno je dostaviti dokaz od nadležnog organa.

Dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti skeniranu ili u vidu fotografije na mail ustanove bambi@stcable.net ili dostaviti u prostorije ustanove, sa naznakom imena i prezimena deteta.

Ukoliko zahtevi budu brojniji od kapaciteta ustanove, prioritet će imati deca koja su pohađala predškolsku ustanovu 2022/23 godine, i deca kod koje su oba roditelja, staratelja ili hranitelja u radnom odnosu.

Dodatne informacije i konkretni koraci kako se vrši upis elektronskim putem Vam je dostupna na sajtu ustanove www.bambi.edu.rs.
Za sva pitanja i nedoumice u vezi predstojećeg upisa možete nam se obratiti putem mail-a bambi@stcable.net, ili svakog radnog dana od 8h do 13h na telefon 024/711-148.

Predškolska ustanova za decu „Bambi“ Bačka Topola

 

Formular – Opšti podaci o detetu

Uputsvo za roditelje eVrtic

Pravilnik o uslovima za upis, prijem i ispis dece u Predškolskoj ustanovi za decu Bambi Bačka Topola

Obaveštenja

Meni