PU „Bambi” bila je uspešna i u 2017.godini

Na izmaku još jedne godine, osvrt na period za nama napravila je direktorica PU „Bambi” Timea Fenjsaroši Fekete. Prema njenim rečima vaspitno-obrazovni rad se odvija u 13 objekata sa ukupno 760 mališana. Na teritoriji opštine Bačka Topola funkcioniše 39 pedagoških jedinica, od toga 5 jaslenih grupa, 7 srednjih, kao i 27 predškolske grupe u kojima se radi sa 237 budućih prvaka. U ustanovi postoji i stručna služba, u kojoj su angažovani pedagog, psiholog i dva logopeda, na srpskom i mađarskom jeziku.

Ishrana dece je izbalansirana, a kontrola i sastavljanje jelovnika poverena je nutricionisti. Mališani ove obrazovne ustanove učesnici su brojnih manifestacija u opštini, kao što je Karneval meda, prijem prvaka, Dečija nedelja, Sunčana jesen. Vaspitači se u kontinuitetu usavršavaju, učestvujući na raznim obukama i seminarima, a nedavno su tri vaspitača, 2 medicinske sestre, pedagog i psiholog učestvovali na obuci u Budimpešti.

U proteklom periodu odvijali su se radovi na tekućem održavanju objekata. Od većih investicija naša sagovornica izdvaja postavljanje solarnih kolektora na centralnom objektu, koji su povezani sa sanitarnim čvorom. Takođe, narednih dana će početi i zamena dotrajale stolarije zahvaljujući pokrajinskim sredstvima u visini od 3 miliona dinara. Veliku zahvalnost direktorica Fenjsaroši Fekete upućuje lokalnoj samoupravi, mesnoj zajednici, Domu kulture, Biblioteci Eržebet Juhas”, OO Crvenog krsta, Domu zdravlja „dr Janoš Hadži” i drugim institucijama na dosadašnjoj pomoći i podršci u realizovanju svakodnevnog vaspitno-obrazovnog rada PU „Bambi”.