Obavezne mere za roditelje

– Prijem deteta u predškolsku ustanovu je moguć samo uz potvrdu za oba roditelja/staratelja od strane poslodavca koja dokazuje da poslove moraju da obavljaju u sedištu ili drugim poslovnim jedinicama, sa navođenjem kontakta poslodavca.

– Obavezno je dostaviti prvi dan i potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo.

– Roditeljima se preporučuje da kod kuće ostanu deca s hroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom ili imunodeficijencijama), kao i deca čiji roditelji/staratelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

– Svakodnevno, pre dolaska u vrtić, roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature, ne dovodi dete u predškolsku ustanovu i o tome obavesti vaspitača. Nije dozvoljeno da roditelj/staratelj dovodi dete u ustanovu ako dete ima povišenu temperaturu, znake respiratorne infekcije poput kašlja ili kratkog daha ili je pod rizikom da je mogao biti u kontaktu sa osoboama pozitivnim na COVID19.

– Ukoliko dete ne dolazi u vrtić, treba javiti vaspitačima i navesti razlog nedolaska. Roditelj je u obavezi da najavi ponovni povratak deteta u kolektiv najmanje dva dana ranije, radi pravovremene organizacije rada u ustanovi.

– Roditelj/staratelj obavezno prilikom dovođenja i odvođenja deteta mora nositi masku koja prekriva nos i usta, i mora poštovati udaljenost od 2m između ostalih dok čekaju kod ulaza u ustanovu prilikom preuzimanja deteta.

– Decu učite koliko je važno da se često peru ruke, da rukama ne dodiruju lice, da kad kijaju ili kašlju stave ruku, i operu ruke posle.

S poštovanjem,

Predškolska ustanova za decu “Bambi”
Bačka Topola