Обавештење о предстојећем упису деце у школску 2020/21 годину

Обавештавамо Вас да ће ове године бити  омогућен упис деце  у периоду од 15.04.2020. до 10.05.2020.

Деци која су до сада већ ишла у обраниште, аутоматски се документација из претходне године преноси и признаје као поднет захтев у овогодишњем упису.

Деца која се први пут уписују у васпитно образовну установу, имају од ове године могућност да електронским путем пријави дете, без достављања документације, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра  обавезног социјалног осигурања. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала еуправа.гов.рс предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу која користе неки облик социјалне заштите , и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно да родитељи поднесу неопходну додатну документацију којом доказују наведени статус.

Уколико захтеви буду бројнији од капацитета установе, приоритет ће имати деца која су похађала предшколску установу 2019/20 године, и деца код које су оба родитеља, старатеља или хранитеља у радном односу.

За сва питања и недоумице у вези предстојећег уписа можете нам се обратити путем маил-а bambi@stcable.net , или лицу задуженом за упис Биљани Симић, на бр.тел. 062/767-984.