Obaveštenje za upis u predškolsku ustanovu za školsku 2020/2021. godinu

OBAVEŠTENJE ZA UPIS U PREDŠKOLSKU USTANOVU „BAMBI“ BAČKA TOPOLA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Obaveštavamo Vas da će upis u predškolsku ustanovu „Bambi“ iz Bačke Topole biti  u periodu od 15.04.2020. do 10.05.2020. godine.
Upis je obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1.marta 2014. do 28.februara 2015.godine.

Deci koja su do sada već išla u obranište , automatski se dokumentacija iz prethodne godine prenosi i priznaje kao podnet zahtev u ovogodišnjem upisu.

Deca koja se prvi put upisuju u vaspitno obrazovnu ustanovu, od ove godine prijavljuju se  elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, jer se ona automatski pribavljaju iz Matične knjige rođenih i Centralnog registra  obaveznog socijalnog osiguranja. Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala www.euprava.gov.rs ,predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. (Podnošenje zahteva je moguće tek kada bude počeo period upisa, tj. od 15.04.2020.)

Prijava elektronskim putem nije moguća za roditelje koji nisu državljani Srbije, pa iz tog razloga molimo roditelje koji nisu državljani Srbije da se za informacije o upisu interesuju na telefone 062/767-984 i 062/767-913.

Porodice koje imaju pravo na dečiji dodatak (a upisuju dvoje dece u ustanovu), koje imaju pravo na materijalno obezbeđenje – socijalnu pomoć, ili dete ima smetnje u psihofizičkom razvoju, ako prvi put upisuju dete u ustanovu, upis će obaviti elektronskim putem, sa napomenom da će dodatnu dokumentaciju dostaviti putem mail-a ustanove.

Imajući u vidu, da zbog vanredne situacije dodatnu dokumentaciju ne možete sada pribaviti u nadležnim organima, naknadno , posle ukidanja vanrednog stanja najkasnije do 01.09.2020.je potrebno dostaviti dokumentaciju.

Dodatna dokumentacija je potrebna u slučajevima:
-ako porodica prima materijalno obezbeđenje- socijalnu pomoć, potrebno je dostaviti potvrdu od Centra za socijalni rad,
-ako dete dobija dečji dodatak(a upisuje se dvoje dece), potrebno je dostaviti rešenje o dečjem dodatku,
-ako je u pitanju  dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, ili ako detetu bude odložen upis u školu, potrebno je dostaviti dokaz od nadležnog organa.

Dodatnu dokumentaciju (oni roditelji koji možda već imaju kod sebe ta dokumenta) potrebno je dostaviti skeniranu ili u vidu fotografije na mail ustanove bambi@stcable.net, sa naznakom imena i prezimena deteta.

Ukoliko zahtevi budu brojniji od kapaciteta ustanove, prioritet će imati deca koja su pohađala predškolsku ustanovu 2019/20 godine, i deca kod koje su oba roditelja, staratelja ili hranitelja u radnom odnosu.

Dodatne informacije i konkretni koraci kako se vrši upis elektronskim putem Vam je dostupna na sajtu ustanove https://bambi.edu.rs  .
Za sva pitanja i nedoumice u vezi predstojećeg upisa možete nam se obratiti putem mail-a bambi@stcable.net , ili svakog radnog dana od 8h do 13h na telefone 062/767-984 i 062/767-913.

Predškolska ustanova za decu „Bambi“ Bačka Topola