Обавештење за упис у предшколску установу за школску 2020/2021. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да ће упис у предшколску установу „Бамби“ из Бачке Тополе бити  у периоду од 15.04.2020. до 10.05.2020. године.
Упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1.марта 2014. до 28.фебруара 2015.године.

Деци која су до сада већ ишла у обраниште , аутоматски се документација из претходне године преноси и признаје као поднет захтев у овогодишњем упису.

Деца која се први пут уписују у васпитно образовну установу, од ове године пријављују се  електронским путем, без достављања документације, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра  обавезног социјалног осигурања. Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала www.euprava.gov.rs ,предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. (Подношење захтева је могуће тек када буде почео период уписа, тј. од 15.04.2020.)

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Србије, па из тог разлога молимо родитеље који нису држављани Србије да се за информације о упису интересују на телефоне 062/767-984 и 062/767-913.

Породице које имају право на дечији додатак (а уписују двоје деце у установу), које имају право на материјално обезбеђење – социјалну помоћ, или дете има сметње у психофизичком развоју, ако први пут уписују дете у установу, упис ће обавити електронским путем, са напоменом да ће додатну документацију доставити путем маил-а установе.

Имајући у виду, да због ванредне ситуације додатну документацију не можете сада прибавити у надлежним органима, накнадно , после укидања ванредног стања најкасније до 01.09.2020.је потребно доставити документацију.

Додатна документација је потребна у случајевима:
-ако породица прима материјално обезбеђење- социјалну помоћ, потребно је доставити потврду од Центра за социјални рад,
-ако дете добија дечји додатак(а уписује се двоје деце), потребно је доставити решење о дечјем додатку,
-ако је у питању  дете са сметњама у психофизичком развоју, или ако детету буде одложен упис у школу, потребно је доставити доказ од надлежног органа.

Додатну документацију (они родитељи који можда већ имају код себе та документа) потребно је доставити скенирану или у виду фотографије на маил установе bambi@stcable.net, са назнаком имена и презимена детета.

Уколико захтеви буду бројнији од капацитета установе, приоритет ће имати деца која су похађала предшколску установу 2019/20 године, и деца код које су оба родитеља, старатеља или хранитеља у радном односу.

Додатне информације и конкретни кораци како се врши упис електронским путем Вам је доступна на сајту установе https://bambi.edu.rs  .
За сва питања и недоумице у вези предстојећег уписа можете нам се обратити путем маил-а bambi@stcable.net , или сваког радног дана од 8х до 13х на телефоне 062/767-984 и 062/767-913.

Предшколска установа за децу „Бамби“ Бачка Топола