Értesítés a Bambi iskoláskor előtti intézménybe való íratkozásról a 2019/20 –as iskolaévre

Az íratkozást 2019. április 15. és május 10. között végezzük a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény összes óvodájában-pedagógiai egységében Topolya község területén

Az íratkozáshoz kérjük mellékelni:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

2. fénymásolatot mindkét szülő személyi igazolványáról

3. az egészségház által kiadott bizonylatot a gyermek egészségi állapotáról

4. fénymásolatot a gyermek egészségügyi könyvecskéjéről

5. bizonylat a gyermek nevére kiállított 400,00 dináros befizetésről, előlegként a fogyóeszközökre( pl.fotokopír papír,ragasztó,színes kartonok,hammer papír,tempera stb) , szociális segélyben részesülők mentesülneк

Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény, mint szolgáltatásnyújtó

Pimalac: Prihodi po osnovu pružanja usluga u predškolskim ustanovama

Folyószámla szám amelyre befizethető: 840-742156843-87

(šifra 253-elektronikus formában) Poziv na broj: 97 62-206

A tavalyi 2018/2019-es iskolaévben intézményünkbe járó gyerekek szülei a 2019/20-as beíratkozáshoz szükséges űrlap mellé, az óvónőtől elkapják a tavaly beadott iratokat is.

Amennyiben beíratkozó gyerekek száma több az intézmény kapacitásától, előnyben részesülnek azok a gyerekek akik már jártak a 2018/2019-e,s iskolaévben, valamint nincs tartozásuk az intézmény felé.

TÚLJELENTKEZÉS ESETÉN A NEMBEÍRATOTT GYEREKEK VÁRÓLISTÁRA KERÜLNEK.

Аz íratkozáshoz szükséges űrlap óvodákban – pedagógiai egységekben vehető át, valamint letölthető az óvóda honlapjáról www.bambi. edu.rs

Megjegyzések:

– amennyiben az íratkozó gyermek a család harmadik vagy negyedik gyermeke, szükséges még mellékelni az összes gyermek anyakönyvi kivonatát

– amennyiben a család szociális segélyben részesül, mellékelni kell a szociális központ által kiadott végzés fénymásolatát

– amennyiben a gyermek családi pótlékban részesül, ( és amennyiben két gyermeket íratnak be), mellékelni kell a községi közigazgatás megbízott szerve által kiadott végzés fénymásolatát

– iskolahalasztás esetén kérjük mellékelni az illetékes szervek által kiadott igazolást, ezt útólag kell mellékelni

– amennyiben túl jelentkezés lesz az egésznapos ellátásra akkor azok a gyermekek részesülnek előnyben akiknek mind 2 szülei munka viszonyban vannak. Előnyben részesülnek még azok a gyermekek is akiknek a havi járandóságuk törlesztve van.

-azok a gyermekek akik hiányos dokumentációval rendelkeznek felkerülnek a várólistára

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2017,27/2018 és 10/2019) 17. szakaszának rendelkezése alapján az íratkozás kötelező a 2013. március 1. és 2014. február 28. között született gyermekek részére.

Az egésznapos ellátás 5:30-tól 15:30-ig tart, a félnapos, délelőtti váltás 7 órától 12 óráig, a délutáni váltás 12-től 17 óráig tart.

BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY

Link a kérdőív letöltéséhez