Odluka o javnoj nabavci dobara – nabavka električne energije za 2020.god.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke dobara – JNMV- nabavka električne energije za 2020.god.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA ELEKTRIČNA ENERGIJA – Broj: 2/2020

DOPUNA Konkursne dokumentacije JNMV 1/2020 – partija 2, stavka

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – OTVORENI POSTUPAK JN 1/2020

ODLUKA O DODELI UGOVORA PO JAVNOJ NABAVCI DOBARA – nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda BR. 1/2020

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke DOBARA – JN 1/2020 – JN HRANE, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA