Одлука о јавној набавци добара – набавка електричне енергије за 2020.год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавкe добара – ЈНМВ- набавка електричне енергије за 2020.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – Број: 2/2020

ДОПУНA Конкурсне документације ЈНМВ 1/2020 – партија 2, ставка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН 1/2020

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – набавка хране, пића и сродних производа БР. 1/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке ДОБАРА – ЈН 1/2020 – ЈН ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА