Untitled document

GALERIJA

* X Etno festival dece Vojvodine 2016 - Vajdasági óvodások X. néphagyományőrző szemléje 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled document

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "БАМБИ"

БАЧКА ТОПОЛА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Упис у Предшколску установу "Бамби" из Бачке Тополе се врши од 23. априла до 11. маја 2018. године

у просторијама ПУ "Бамби" Бачка Топола Дунавска 8 и у другим педагошким јединицама вртића.

За упис је потребно:

1. извод из матичне књиге рођених за дете;

2. фотокопија личне карте оба родитеља;

3. доказ о здравственом прегледу детета, издато од стране Дома здравља;

4. фотокопија здравствене књижице детета

5. доказ о уплати аконтације за потрошни материјал (нпр. фотокопир папир бели и у боји, лепак за дрво, хамер у боји, картон у боји, темпере, фолија за пластификацију, креп папир и сл.) у износу од 300,00 динара , испуњено на име детета ( корисници социјалне помоћи су ослобођени од плаћања овог износа).

Прималац: ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Жиро рачун за уплату аконтације за потрошни материјал: 840-742156843-87

(шифра 253- електронски) Позив на број: 97 62-206

*** Родитељи деце која су боравила у установи школске 2017/2018 ће добити документацију од васпитачица коју могу приложити уз упитник-захтев за упис за 2018/2019 годину.

*** Уколико захтеви за упис деце буду бројнији од капацитета установе, предност имају деца која су похађала предшколску установу школске 2017/2018. и деца за коју су измирене обавезе по основу боравка у установи у претходној школској години.

НЕУПИСАНА ДЕЦА ЋЕ БИТИ ЕВИДЕНТИРАНА НА ЛИСТУ ЧЕКАЊА.

Упитник –захтев за упис се може преузети у просторијама ПУ "Бамби" Бачка Топола , Дунавска 8 и у другим педагошким јединицама као и на сајту ПУ "Бамби" www.bambi.edu.rs.

Напомена:

- ако је дете чији се упис врши, треће или четврто дете у породици, потребно је приложити изводе из матичне књиге рођених за сву децу;

- ако породица прима материјално обезбеђење - социјалну помоћ, потребно је приложити потврду од Центра за социјални рад;

- ако дете добија дечји додатак (а уписује се двоје деце), решење о дечјем додатку од надлежног органа општине Бачка Топола

- ако је детету одложен упис у први разред за школску 2018-2019. годину, треба доставити и доказ од надлежног органа.

Према члану 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС" бр. 88/2017) упис је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1. марта 2012. до 28. фебруара 2013. године).

Целодневни боравак одвија се у трајању од од 5:30 до 15:30 часова (у објектима у Бачкој Тополи, Дунавска 8 и објекат на Сенћанском путу), а полудневни боравак од 7:00 до 12:00 часова (преподневна смена), односно од 12:00 до 17:00 часова (послеподневна смена).

Предшколска установа "БАМБИ" Бачка Топола


Линк за преузимање упитника

 
Untitled document

ПУ „Бамби” била је успешна и у 2017.години

На измаку још једне године, осврт на период за нама направила је директорица ПУ „Бамби” Тимеа Фењсароши Фекете. Према њеним речима васпитно-образовни рад се одвија у 13 објеката са укупно 760 малишана. На територији општине Бачка Топола функционише 39 педагошких јединица, од тога 5 јаслених група, 7 средњих, као и 27 предшколске групе у којима се ради са 237 будућих првака. У установи постоји и стручна служба, у којој су ангажовани педагог, психолог и два логопеда, на српском и мађарском језику. Исхрана деце је избалансирана, а контрола и састављање јеловника поверена је нутриционисти. Малишани ове образовне установе учесници су бројних манифестација у општини, као што је Карневал меда, пријем првака, Дечија недеља, Сунчана јесен. Васпитачи се у континуитету усавршавају, учествујући на разним обукама и семинарима, а недавно су три васпитача, 2 медицинске сестре, педагог и психолог учествовали на обуци у Будимпешти. У протеклом периоду одвијали су се радови на текућем одржавању објеката. Од већих инвестиција наша саговорница издваја постављање соларних колектора на централном објекту, који су повезани са санитарним чвором. Такође, наредних дана ће почети и замена дотрајале столарије захваљујући покрајинским средствима у висини од 3 милиона динара. Велику захвалност директорица Фењсароши Фекете упућује локалној самоуправи, месној заједници, Дому културе, Библиотеци Ержебет Јухас”, ОО Црвеног крста, Дому здравља „др Јанош Хаџи” и другим институцијама на досадашњој помоћи и подршци у реализовању свакодневног васпитно-образовног рада ПУ „Бамби”.